About Us

About Us

Taakstelling SECFESUR:

-SecFeSur Register: Het integraal federatief register waarbij het clusteren kan worden bewerkstelligd
-Standaardiseren van Sectoren: Ondernemers op de hoogte stellen en infor-meren over de standaarden die betrekking hebben op hun desbe-treffende sector en hun in de gelegenheid stellen om de feedback te geven op de standaarden die worden ontwikkeld. Verder erop toezien en assisteren dat de standaarden worden geïmplementeerd.
-Incentieven: Het verzorgen van voorlichtingen en trainingen aan de diverse sectoren m.b.t. de stan-daarden die ontwikkeld worden en actuele onder-werpen ter ontwikkeling van de sector.
Het ondersteunen van sectoren middels het kanaliseren van materiaal en materieel alsook andere bedrijfsaangelegenheden.
-Safety Monitoring: Controleren dat de onder-nemers zich aan de gestelde standaarden en regels houden binnen hun sector.

De SecFeSur beoogt de volgende doelen te realiseren:
-Het verenigen van sectoren
-Het structureren van sectoren
-Het oplossen van sector specifieke knelpunten
-Het benutten van sector specifieke kansen
-Het identificeren van sector specifieke alswel sector overstijgende knelpunten en kansen

Missie van de SecFeSur:
•De SecFeSur bevordert ontwikkeling binnen de sectoren door deze te verenigen en te structureren.

Interconnections:
Het clusteren van Subsectoren

-Transport Federatie Suriname(TraFeSur)
-Agrarische Federatie Suriname(AFS)
-Bosbouw Federatie Suriname(BFS)
-Toerisme Federatie Suriname(TFS)
-Mineralen Federatie Suriname(MFS)
-Zorg Federatie Suriname(ZFS)
-Handel en Distributie Federatie Suriname(HDFS)